Order BirKart Order BirKart

İstİfadəçİ müqavİləsİ

1.1. Mövcud İstifadəçi Müqaviləsi (bundan sonra Müqavilə) https://shopcasio.meridian.az saytında yerləşən "meridian.az" saytına, eləcə də onun bütün domenlərinə istinad edir.

1.2. "Shopcasio.meridian.az" saytı saytın qurucusu və administratoru "Meridian-2014 MMC" şirkəti (VOEN 1303590401) tərəfindən yaradılmış və təqdim edilmişdir.

1.3. Bu Müqavilə Sayt Administrasiyası (bundan sonra İdarə) ilə bu Saytın İstifadəçisi arasındakı münasibətləri tənzimləyir.

1.4. Sayt rəhbərliyi istənilən vaxt İstifadəçiyə xəbər vermədən bu Sazişin bəndlərini dəyişdirmək, əlavə etmək və ya silmək hüququnu özündə saxlayır.

1.5. İstifadəçinin Saytdan istifadə etməsi bu Sazişlərin və bu Sazişdə edilmiş dəyişikliklərin qəbul edilməsi deməkdir.

1.6. İstifadəçi bu Müqaviləni təsdiqləyərək şəxsən özü məsuliyyət daşıyır.

2. TERMİNLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

2.1. Aşağıda göstərilən terminlər bu Sazişin məqsədləri üçün aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.1.1. "shopcasio.meridian.az" - İnternet resursu və əlaqədar xidmətlər (bundan sonra Sayt) vasitəsilə fəaliyyət göstərən, https://shopcasio.meridian.az/ domen adında yerləşən bir İnternet mənbəyi.

2.1.2. "shopcasio.meridian.az" - istifadəçi, satıcı və / və ya xidmət təminatçısı üçün mallar və / və ya xidmətlər və / və ya digər dəyərlər haqqında məlumatları ehtiva edən, malların seçilməsinə, sifariş edilməsinə və (və ya) alınmasına və / və ya xidmətin alınmasına imkan verən bir sayt.

2.1.3. Sayt İdarəçiliyi - Meridian-2014 MMC (VOEN 1303590401) adından çıxış edərək Saytın idarə olunması üçün səlahiyyətli işçilər.

2.1.4. Sayt istifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi) İnternet saytdan istifadə edən bir şəxsdir.

3. MÜQAVİLƏNİN MÖVZUSU

3.1. Bu Müqavilənin mövzusu, İstifadəçiyə Saytda təqdim olunan mallara və / və ya xidmətlərə giriş təmin etməkdir.

3.1.1. Sayt İstifadəçiyə aşağıdakı növ xidmətlər təqdim edir:
• sayt axtarışı və naviqasiya vasitələrinə giriş;
• məhsul və / və ya xidmət haqqında məlumatı məhsulun ödənişli / pulsuz əsasda alınması barədə məlumat əldə etmək;

3.1.2. Bu Müqavilə Saytın hazırda mövcud olan (faktiki fəaliyyət göstərən) xidmətlərini, habelə gələcək dəyişiklikləri və əlavə xidmətləri əhatə edir.

3.2. Sayta giriş pulsuz olaraq təmin edilir.

3.3. Bu Müqavilə ictimai təklifdir. Sayta daxil olaraq İstifadəçi bu Müqaviləyə qoşulmuş sayılır.

3.4. Saytın materialları və xidmətlərindən istifadə Azərbaycan Respublikasının, digər ölkələrin mövcud qanunvericiliyinin normaları və beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənir.

4. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

4.1. Sayt rəhbərliyi aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.1.1. Saytın istifadəsi qaydalarını, habelə bu Saytın tərkibini dəyişdirmək. Dəyişikliklər Müqavilənin yeni versiyası Saytda dərc olunduğu andan etibarən qüvvəyə minir.

4.2. İstifadəçinin aşağıdakı hüquqları var:

4.2.1. Saytda mövcud olan bütün xidmətlərdən istifadə etmək, habelə Saytda təklif olunan hər hansı bir Mal almaq və / və ya xidmətlər istifadə etmək.

4.2.2. Saytın xidmətləri ilə bağlı hər hansı bir sual vermək üçün:

• saytın demək olar ki, bütün səhifələrinin alt hissəsində yerləşən geri mesaj forması ilə.
• elektron poçtla: info@meridian.az
• telefonla: +994 51 855 0000

4.2.3. Saytı yalnız Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikasının və istifadəçilərin saytı ziyarət etdikləri digər ölkələrin qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan məqsədlər və qaydada istifadə etmək.

4.2.4. Saytdan məlumatın kopyalanmasına mənbənin göstərilməsi və sayt rəhbərliyinin razılığı ilə icazə verilir.

4.2.5. İdarəetmədən istifadəçi ilə bağlı hər hansı bir məlumatı gizlətməsini tələb etmək.

4.2.6. Sayt məlumatlarını şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək.

5. MƏSULİYYƏT

5.1. İstifadəçinin bu Müqavilənin hər hansı bir müddəasını qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan hər hansı bir itki səbəbindən, habelə başqa bir istifadəçinin rabitəsinə icazəsiz daxil olması səbəbindən yarana biləcək zərərlər Sayt Administrasiyası tərəfindən ödənilmir.

5.2. Sayt rəhbərliyi aşağıdakılardan cavabdeh deyil:

5.2.1. Fövqəladə hallardan irəli gələn əməliyyatın həyata keçirilməsindəki gecikmə və ya uğursuzluqlar, habelə telekomunikasiya, kompüter, elektrik və digər əlaqəli sistemlərdə hər hansı bir nasazlıq.

5.2.2. Transfer sistemlərinin, bankların, ödəmə sistemlərinin hərəkətləri və işləri ilə əlaqəli gecikmələrə görə.

5.2.3. Saytın düzgün işləməsi, əgər İstifadəçinin istifadə etmək üçün lazımi texniki vasitəsi yoxdursa və həmçinin istifadəçilərə bu cür vasitələr təqdim etmək öhdəliyi götürmür.

6. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

6.1. Bu Sazişin Tərəfləri arasında hər hansı bir fikir ayrılığı və ya mübahisənin olması halında, məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl bir şərt irəli sürülməlidir (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif).

6.2. İddia alıcısı alındığı gündən 30 təqvim günü ərzində tələbə baxılması nəticələri barədə yazılı şəkildə iddiaçıya bildiriş göndərir.

6.3. Mübahisənin könüllü qaydada həll edilməsi mümkün olmadıqda, Tərəflərdən hər hansı birinin Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə onlara verilən hüquqlarının qorunması üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır.

6.4. Saytın istifadəsi şərtləri ilə əlaqədar hər hansı bir iddia, iddia üçün əsaslar ortaya çıxdıqdan sonra 5 gün ərzində verilməlidir, Saytın qanunlara uyğun olaraq qorunan materialları üçün müəllif hüquqları qorunması istisna olmaqla. Bu bəndin şərtləri pozulduqda, hər hansı bir iddia məhkəmə tərəfindən baxılmadan buraxılır.

7. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

7.1. Sayt rəhbərliyi bu istifadəçi müqaviləsindəki dəyişikliklərlə bağlı istifadəçinin əks təkliflərini qəbul etmir.

7.2. Saytda yerləşdirilmiş istifadəçi baxışları məxfi məlumat deyil və Sayt Administrasiyası tərəfindən məhdudlaşdırılmadan istifadə edilə bilər.


[Error] 
Class 'CSaleBasket' not found (0)
/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/components/dresscode/catalog.viewed.productaz/component.php:9
#0: include
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#1: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#2: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#3: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean, array)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/sect_footerTabs.php:97
#4: include(string)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/components/bitrix/main.include/templates/.default/template.php:17
#5: include(string)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:725
#6: CBitrixComponentTemplate->__IncludePHPTemplate(array, array, string)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:820
#7: CBitrixComponentTemplate->IncludeTemplate(array)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:735
#8: CBitrixComponent->showComponentTemplate()
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:683
#9: CBitrixComponent->includeComponentTemplate()
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/components/bitrix/main.include/component.php:280
#10: include(string)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#11: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#12: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#13: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean, array)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/templates/dresscodeV2/footer.php:14
#14: include_once(string)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/include/epilog_before.php:93
#15: require(string)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/modules/main/include/epilog.php:2
#16: require_once(string)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/bitrix/footer.php:4
#17: require(string)
	/home/bitrix/ext_www/shopcasio.meridian.az/terms_of_use_az/index.php:100